Tio snabba om människan

Ø  I varje cell i din kropp finns det DNA i form av långa spiraler (s.k. dubbelhelixar). Om man lät allt DNA i en cell rada upp sig efter varandra i en lång sträng skulle strängen bli ungefär 2 meter lång.

Ø  I en människokropp finns approximativt 1014 celler. Detta innebär att den totala längden av vårt DNA är ca 200 000 000 000 km långt, vilket är över 660 resor till solen fram och tillbaka eller 1337 astronomiska enheter.

Ø  Cellerna som bygger upp hornhinnan är de enda cellerna i människans kropp som inte får syre via blodet. Dessa celler plockar upp syre direkt från luften, vilket är en av anledningarna till varför man inte ska sova med linser i.

Ø  Livslängden på en smaklökscell är 14 dagar medans en hjärncells livslängd i princip är hela vårt liv.

Ø  Människans hjärna är delad i två delar. Man säger ofta att de har olika funktioner; vänster halva är den logiska delen som är detaljorienterad och verklighetsbaserad medans höger halva är känslohalvan som är fantasibaserad och kreativ (detta stämmer dock ej till 100 %).

Ø  Enligt Illustrerad vetenskap kan man med det så kallade Torquetestet lätt få reda på vilken hjärnhalva man domineras mest av. Skriv ditt namn först med höger hand och rita en cirkel runt det, sedan gör du samma sak fast med vänster hand. Ritade du cirklarna moturs domineras du av vänster hjärnhalva, ritades de medurs är höger sida din dominerande halva. Ritade du cirklarna åt olika håll är du lika dominerad av båda hjärnhalvor.

Ø  Området mellan ögonbrynen heter glabella.

Ø  Enligt forskare på Oxford University kan små elektriska strömmar genom parietalloben (hjässloben) öka en människas förmåga till att lära sig matematik. Parietalloben kontrollerar bland annat rumsuppfattningen.

Ø  Genen DEC2 kontrollerar sömn. Folk med en muterad DEC2-gen behöver i regel bara 6 timmars sömn per natt för att funktionera väl. Vanligtvis rekommenderas man att sova 8-9 timmar/natt.

Ø  Endast en person per två miljarder blir över 116 år gammal.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s