En oskriven cell

Med hjälp av stamceller kan man idag behandla knäleder, leukemi, MS och brännskador. Förhoppningsvis kan man i framtiden på ett säkert sätt bota diabetes, Parkinson, cancer och få döva att åter höra, förhindra hjärtinfarkter och ryggmärgsskador.

Stamceller är vår kropps urceller, de är de första cellerna som bildas i fosterstadiet och när de delas kan de utvecklas till vilken sorts cell som helst även till en ny stamcell, celler i vår kropp som befinner sig på olika ställen fyller olika funktioner. Ägget är den optimala stamcellen eftersom det är där de första stamcellerna bildas, annars finns det stamceller i bl.a hjärnan, levern och ryggmärgen. Stamcellerna är en sorts backup om någonting skulle gå fel och om  sjuka celler skulle behöva repareras. Stamceller kan till skillnad från ”vanliga” celler (med telomerer, som ni kan läsa om två inlägg ner) dela sig oändligt många gånger.

Man har sedan 1960-talet vetat om att de existerar, då man insåg att benmärgen på möss förnyade sig. Forskningsområdet är stort och nya upptäckter görs varje månad. Stamcellsforskning är dock inte lagligt i alla länder, i vissa är det olagligt på grund av religiösa skäl, eller moraliska frågetecken. I Sverige är det lagligt och en stor del av forskningen drivs på Karolinska institutet.

Man försöker idag hitta ett substitut för embryostamceller (äggceller) för att kunna utföra fler experiment etc. Detta för att celler för stamcellsforskning bara får växa i 4-5 dagar och är då inte tillräckligt många. Man har i år kommit på hur man kan odla fram mänskliga embryonala celler med protein från djur. År 2007 kom man på hur man genom genmodifiering kunde få vanliga celler i däggdjur att få samma egenskaper som stamceller. Generellt utförs forskningen på möss och råttor, detta är nödvändigt då man inte fullt kan kontrollera stamcellerna, om någonting går fel. Om en stamcell som inte förändras till den önskade celltypen vid en injektion kan cellen börja dela sig ohämmat och bilda tumörer.

Varför ska man då använda stamceller och bedriva stamcellsforskning?
För att förstå hur sjukdomar fungerar och när de utvecklas i fosterstadiet. Få kroppens immunförsvar att acceptera ett nytt organ vid donation. Reparera sjuka muterade celler med friska välfungerande celler (delade stamceller), t.ex. skadad hjärnvävnad. Bota diabetes genom att från stamceller utveckla celler som producerar insulin, diabetes är ett av de största hälsoproblemen i världen. Eller att få döva att höra igen.

Källor:
http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/stamceller/tiofragorsvar/
tiofragorochsvar/vadarstamceller.5.4a58c4bb12186995e9580002625.html
http://www.ne.se,  se: stamceller
http://alltomvetenskap.se/index.aspx?article=6163
http://illvet.se/manniskan/sjukdom-behandling/stamceller-skall-bota-diabetes
http://alltomvetenskap.se/index.aspx?article=4499
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s